© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Wonen

  Antares

   

  Antares is een middelgrote woningcorporatie. Het aanbod bestaat uit eengezinswoningen, seniorenwoningen, woonzorgwoningen en appartementen. Sinds Venlo zich steeds nadrukkelijker als studentenstad ontwikkelt, bouwt en verhuurt Antares ook (gemeubileerde) studentenkamers. 

  Bij alles wat Antares onderneemt, nemen duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken een belangrijke plek in. Tegen die achtergrond heeft Antares bijvoorbeeld een leefbaarheidsfonds waar groepen huurders een beroep op kunnen doen voor activiteiten en voorzieningen die de leefbaarheid bevorderen.

  Woonwenz

   

  Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo. De kernactiviteit is het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen. In de eerste plaats voor mensen die geen koopwoning of duurdere (vrije sector) huurwoning kunnen betalen. Verreweg de meeste huurwoningen van Woonwenz zijn dan ook  sociale huurwoningen, huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. 

  Zoals de naam al zegt (woonwENZ, wonen enzovoorts) is wonen meer dan een dak boven het hoofd. Ook een prettige woonomgeving waar mensen op een fijne manier met elkaar samen kunnen wonen is van groot belang. Daarom investeert men ook in de leefbaarheid van de wijken. Dat doet men veelal samen met partners als de gemeente Venlo, zorg- en welzijnsinstellingen en natuurlijk de wijkbewoners zelf.

  Huurtoeslag

   

  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Lees wat de voorwaarden per jaar zijn.

  Maak een proefberekening of vraag huurtoeslag aan.

  Duurzaam en levensbestendig wonen

  De provincie Limburg heeft diverse regelingen voor mensen met een eigen woning. Via deze regelingen kunt u, onder gunstige voorwaarden, geld lenen voor aanpassingen aan uw woning om deze duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken.

  KanDoen

   

  KanDoen doet diverse klussen voor mensen die dat door omstandigheden niet zelf kunnen, geen mensen in hun netwerk hebben die dat voor hun doen en de financiële middelen niet hebben om een professional in de arm te nemen. Als tegenprestatie wordt aan hun gevraagd wat ze zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk of dorp. 

  Algemene Hulpdienst Tegelen, Steyl, Belfeld

   

  De AHD kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van "even hulp bieden". 

  Er kan een beroep gedaan worden op de klussendienst van de Algemene Hulpdienst als het een klus is die minder dan 3 uur in beslag neemt.

  Woningaanpassing

   

  Door woningaanpassingen kunnen mensen langer - zelfstandig - thuis blijven wonen. Soms worden aanpassingen in huis vergoed door de gemeente. Of door de zorgverzekeraar. Sommige kleine aanpassingen kunnen zelf geregeld en betaald worden.

  Aanvragen van woningaanpassingen gaat via het Sociaal Wijkteam.

  Voor aanpassingen in een huurwoning is mogelijk toestemming van de verhuurder nodig.

  Eigen bijdrage WMO

   

  Voor ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de WMO kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Voor een indicatie van deze eigen bijdrage kan de rekenhulp CAK gebruikt worden.

  Mantelzorgwoning

   

  Als een mantelzorger er voor kiest om dichter bij degene te wonen voor wordt gezorgd, dan kan gekozen worden om een mantelzorgwoning bij of aan het eigen huis te bouwen. Hiervoor is geen vergunning vereist, maar er zijn wel regels.

  Moveoo

   

  Plotseling op straat komen te staan, geen inkomen, problemen thuis en vervolgens geen dak meer boven je hoofd? Dat kan iedereen overkomen. Meestal kom je er zelf wel weer uit, maar soms ook even niet. Dan heb je anderen nodig.

  Moveoo helpt hierbij.

  Woonbegeleiding "Uitzicht op wonen"

  Uitzicht op wonen is een vorm van intensieve woonbegeleiding en richt zich vooral op huurders die vanwege schulden, overlastveroorzaking, verwaarlozing en dergelijke uit hun huis zijn gezet of dreigen uit huis gezet te worden. Daardoor komen zij niet meer in aanmerking voor een huurwoning van de deelnemende woningstichtingen Antares en Woonwenz. Om deze mensen een laatste kans te bieden, is in samenwerking met de woningstichtingen en de gemeente Venlo ‘Uitzicht op wonen’ opgezet.

  Beschermd wonen 17+

   

  Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen (17 tot 27 jaar) die zelfstandig willen wonen, maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in ons complex in Venlo of Deurne. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Bijzonder Jeugdwerk ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig kan wonen.

  Dichterbij

   

  Dichterbij is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Dichterbij begint bij het onderzoeken van de mogelijkheden en ontwikkelen van talenten.

  Het begint allemaal met een fijne plek om te wonen. Met een kamer of eigen woning waar men zich helemaal thuis bent voelt en z'n gang kan gaan. 
  Bij Dichterbij kan men op verschillende manieren wonen. Zelfstandig, met anderen in een groep of bij een pleeggezin. Ook helpt men ouders die met andere ouders een fijne woongroep willen starten voor hun kinderen.

  Aanvragen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

   

  Als men definitief in Nederland wil verblijven kan men een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Een van de voorwaarden is dat men al 5 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland moet verblijven.

  Buurtbemiddeling Venlo

  Buren ruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur. Buurtbemiddeling probeert buren die met elkaar overhoop liggen weer bij elkaar te brengen.