© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Daginvulling

  Huizen van de wijk

   

  Binnen het huis van de wijk vinden allerlei activiteiten plaats zoals samen eten en de open inloop.

  Elk Huis van de Wijk is anders, want het zijn de wijkbewoners die samen invulling geen aan de activiteiten die er plaatsvinden.

  Daginvulling die bij u past

  Wilt u een zinvolle en waardevolle invulling van uw dag? Loop eens binnen bij Informatie en Advies over de mogelijkheden. Of neem contact op met de vrijwillige netwerkcoach bij Proteion (0475-453033) of het  Maatwerkteam. De daginvulling wordt zo dicht mogelijk gezocht in uw eigen buurt en wijk.

  Senioren Ontmoeten en Bewegen SOB

  Het hoofddoel van SOB is een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.  Bent u 55+ en woont u in de Gemeente Venlo? Dan kunt u lid/abonnee worden, van Stichting S.O.B. Venlo

  Katholieke  Bond van Ouderen KBO

  De KBO is de organisatie voor de senior van nu. De missie is een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. 

  Belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën wordt geboden.

  Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

  Bezoek de site van de lokale afdelingen:

  - Steyl /St. Rochus

  - Tegelen / H. Hart

  - Tegelen / St. Martinus - St. Jozef

  - Venlo-Blerick

  Vrijwilligerswerk

   

  Overal in de gemeente Venlo zijn vrijwilligers actief. Dit gebeurt op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting, voor goede doelen en in het kader van leefbaarheid, zorg, dienstverlening of burenhulp. Op de website van de Vrijwilligerscentrale Venlo vindt u alle informatie die u als vrijwilliger nodig hebt. Ook vind u links naar andere websites over vrijwilligerswerk. U kunt ook contact opnemen met de consulenten van Vrijwilligerscentrale Venlo.

  Breek-Uit

  De stichting Breek-Uit organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost Nederland. Deze activiteiten bestaan uit dagtochten en vakanties in Nederland en het buitenland. Stichting Steun ondersteunt Stichting Breek-Uit met de inzet van vrijwilligers voor deze activiteiten.

   

  De Zonnebloem

  De Zonnebloem zet zich in voor iedereen die niet makkelijk zelfstandig de deur uit kan. Het gaat vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend is. De Zonnebloem zorgt ervoor dat met ondersteuning van vrijwilligers het mogelijk wordt een dag weg te gaan, op vakantie te kunnen of dat er iemand op bezoek komt.

  Vrijwilligerszorg Venlo

  De vrijwilligerszorg heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger tijdens een 1-op-1-contact staat hierbij centraal. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. In de gemeente Venlo zijn onderstaande vormen van Vrijwilligerszorg:

  ·         Zorgvrijwilligers

  ·         Dementievrijwilligers

  ·         Vrijwilligers met een plusje

  ·         Vrijwillige Netwerkcoach

  ·         Vrijwillige contactpersoon

  Buddyzorg Limburg

  Bij ernstig ziek zijn kunnen buddy's ondersteuning bieden en helpen. Hulp kan aangevraagd worden bij buddyzorglimburg.nl. 

  SOB.jpg