© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Uw geestelijke gezondheid

  Sensoor

  Sensoor is dag en nacht telefonisch bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem, vertrouwelijk gesprek. 

  Buddyzorg Limburg

   

  Een buddy steunt mensen die chronisch, ernstig of levensbedreigend ziek zijn. Luisteren en praten over de emoties die het ziek zijn oproept, steun geven bij het omgaan met de ziekte in hete dagelijkse leven, samen bouwen aan een sociaal netwerk, samen eropuit gaan, steun geven bij contacten met artsen en hulpverleners.

  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

   

  De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, den mantelzorgers. 

  Maatschappelijk werk

   

  Iedereen loopt in het leven wel eens tegen problemen of moeilijke gebeurtenissen aan. Soms ingewikkeld, ingrijpend, verwarrend of teveel in één keer. Maar wat als de problemen u boven het hoofd groeien? Als praten met familie en vrienden niet meer helpt? Of wanneer u niet durft te praten over uw problemen? Heeft u of uw kind een probleem? Stel uw vraag dan bij het buurtteam van de gemeente Venlo. In het Buurtteam werken medewerkers van Assist, MEE Noord en Midden Limburg, Proteion-Welzijn, Synthese en Wel.kom samen. Dit zijn allemaal sociaal werkers. Zij willen u meehelpen met het oplossen van uw problemen. Voor iedereen in gemeente Venlo. Het liefst zo veel mogelijk op eigen kracht of met hulp van de mensen om u heen. Samen met u maken we ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en hun omgeving.

  Klik hier voor de contactpersonen van de buurtteams.

  GGZ

   

  Geestelijke gezondheidszorg (ggz) richt zich op:

  • voorkomen van psychische aandoeningen;

  • behandelen en genezen van psychische aandoeningen;

  • laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving;

  • bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

  De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. In de eerste lijn verleent onder meer de huisarts zorg, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. 

  Is meer specialistische behandeling noodzakelijk, dan verwijst de huisarts of een medisch specialist de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz. Ggz-instellingen bieden die zorg. 

  Crisisdienst

   

  Is er met spoed psychische hulp nodig? Bel dan de huisarts. De huisarts schakelt de crisisdienst in.

  • De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag..

  • Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Zij schakelen meestal gezin of familie in.

  • Na de spoedbehandeling gaat men weer naar huis. Het kan zijn dat men nog een tijd in de instelling voor verdere behandeling blijft.

  Crisisopvang

   

  Crisisopvang kan op 2 manieren geregeld worden:

  • Kan men door psychosociale problemen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld door problemen in de relatie of werkproblemen? Dan regelt u crisisopvang via uw gemeente.

  • Kan men door psychische problemen tijdelijk niet thuis wonen? Kijk op basis van de situatie hoe de crisisopvang kan worden geregeld:

  • Is er een indicatie voor Wlz-zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor. Zij regelen de crisisopvang vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

  • Is er geen indicatie voor Wlz-zorg? Vraag dan de zorgverzekeraar om uw crisisopvang te regelen. Dit doen ze vanuit de Zorgverzekeringswet, ook wel een kortdurend verblijf genoemd (eerstelijns verblijf).