© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Zorg en ondersteuning

  In grote lijnen is de ondersteuning in de gemeente Venlo in twee delen te splitsen:

  • voorliggende voorziening

  • professionele zorg en ondersteuning

   

  Voorliggende voorzieningen

   

  Iedereen kan gebruikmaken van voorliggende voorzieningen, u heeft daarvoor geen advies of toestemming nodig van de gemeente.
  Voorbeelden hiervan zijn:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Professionele zorg en ondersteuning

   

  Voor een professionele zorg en ondersteuning moet een aanvraag gedaan worden.

  Ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen
  Voor vragen op het gebied van woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding, logeren, vervoer, beschermd wonen en opvang, sociale participatie, huishoudelijke hulp, gehandicaptenkaart en mobiliteit. En voor kinderen en jongeren die hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben.
  Een lid van het Sociaal Wijkteam komt bij u thuis om uw vraag om ondersteuning te bespreken. Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.
  Natuurlijk mag u iemand vragen om te helpen bij uw ondersteuningsvraag. Dat kan iemand zijn uit uw eigen omgeving (familie, vrienden of verzorging) maar u kunt ook gebruik maken van Onafhankelijke Clientondersteuning.

   

  Persoonlijke verzorging en verpleging
  Burgers die thuis persoonlijke zorg of verpleging nodig hebben.
  Neem hiervoor contact op met je eigen zorgverzekering.

  24-uurs zorg
  burgers die intensieve, langdurige zorg nodig hebben in de nabije omgeving kunnen gebruikmaken  van de Wet langdurige zorg (Wlz)