© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Werk en opleiding

  Vrijwilligerswerk

   

  Overal in de gemeente Venlo zijn vrijwilligers actief. Dit gebeurt op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting, voor goede doelen en in het kader van leefbaarheid, zorg, dienstverlening of burenhulp. Op de website van de Vrijwilligerscentrale Venlo vind je alle informatie die je als vrijwilliger nodig hebt. Ook vind je links naar andere websites over vrijwilligerswerk. Je kunt ook contact opnemen met de consulenten van Vrijwilligerscentrale Venlo.

  UWV-dienstverlening voor werkzoekenden

   

  UWV ondersteunt iedereen die op zoek is naar werk. Op werk.nl vindt men diensten en middelen die hierbij helpen. Ook als men geen uitkering ontvangt, kan men hier gebruik van maken. Ontvangt men wel een uitkering, dan krijgt men daarnaast ook andere dienstverlening.

  Leerwerkloket

   

  Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

  Jobcoach

   

  Een jobcoach helpt mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering om werk te vinden. Of om aan het werk te blijven. De jobcoach geeft ook begeleiding op de werkplek.

   

  De jobcoach helpt u:

  • bij het vinden van een baan

  • om zelfstandig te werken op uw werkplek

  • de eisen die horen bij het werk te accepteren

  • bij veranderingen in uw werk of taken

  Wilt u hulp van een jobcoach? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • u kunt werken in een gewone baan - u werkt niet in de sociale werkvoorziening

  • u heeft extra begeleiding nodig om uw werk goed uit te voeren

  • u heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering

   

  U vraagt hulp van een jobcoach aan bij UWV.

  Beschut werk

   

  Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen.

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente. 

  Participatieplaats

   

  De gemeente kan een uitkeringsgerechtigde, voor wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, een participatieplaats aanbieden.