© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Leven van een minimum inkomen

   

   

  Het leven van een minimuminkomen is niet gemakkelijk. Met tips op deze pagina kunnen wij u mogelijk helpen om uw inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen.

  Persoonlijk Budgetadvies Nibud

  Zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten? Is het inkomen gedaald en wilt u weten wat dit betekent voor de vaste uitgaven? Dan is het handig om gebruik te maken van de het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud. Met de beschikbare tool kunt u ook een vergelijk maken hoe u het doet in vergelijking met anderen.

  Toeslagen

  Via Mijn Toeslagen kunnen de volgende toeslagen aangevraagd worden:

  • Zorgtoeslag

  • Huurtoeslag

  • Kinderopvangtoeslag

  • Kindgebonden budget

  Het recht op en de hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leefsituatie en uw financiële situatie. 

  Via een proefberekening wordt duidelijk of u recht heeft op een toeslag.

  Recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet

  Is er een recht op een uitkering van UWV en is deze lager dan het sociaal minimum, dan is er onder bepaalde voorwaarden recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet. Deze toeslag kan men aanvragen via de site van UWV.

  Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

  Als het inkomen voor mensen met een AOW-uitkering lager is dan het sociaal minimum dan bestaat er waarschijnlijk recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Twee maanden voor de AOW-leeftijd krijgt men een brief van de SVB een brief met een verwijzing naar de svb.nl/aio/wijzer.

  Minimaregelingen gemeente Venlo

  Individuele inkomenstoeslag

   

  Leeft u al lange tijd van weinig inkomsten? En heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een bedrag dat u vrij mag besteden.

  Geld Terug Regeling

   

  Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheek abonnement betalen? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van de Geld Terug Regeling. Via de Geld Terug Regeling kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de eigen ID-kaart voor uw kind.

  Bijzondere bijstand

  Er wordt geen bijzondere bijstand verleend voor kosten die iedereen heeft. Slechts in bijzondere situaties wordt dit wel verleend.

  Voor mensen die 65 jaar of ouder zijn heeft de gemeente Venlo een regeling voor vergoeding van reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Deze is voor mensen met een langdurig laag inkomen en geen of een kleine reserve op de bank.

  VGZ Gemeentepakket

  De gemeente Venlo biedt samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

  Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

  In de gemeente Venlo is kwijtschelding mogelijk voor:

  • afvalstoffenheffing

  • rioolheffing

  • hondenbelasting voor eerste hond

   

  U kunt kwijtschelding aanvragen via de persoonlijke pagina.

  Individuele Studietoeslag

  Is het voor u moeilijk om te werken naast uw studie? Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

  Kindpakket

  Voor uw kind kunt u een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of een eigen ID-kaart voor uw kind.

  Jeugdsportfonds

   

  Niet alle gezinnen hebben genoeg geld om hun kinderen te laten sporten.

  Het Jeugdsportfonds Venlo zorgt ervoor dat deze kinderen toch kunnen meedoen door de contributie van de sportvereniging te betalen.

  Jeugdcultuurfonds

   

  Het is belangrijk dat kinderen hun creatieve talenten kunnen ontdekken.

  Het mag niet zo zijn dat kinderen door hun financiële thuissituatie niet kunnen meedoen. Daarom springt het Jeugdcultuurfonds bij door de contributie of het lesgeld te betalen.

  Stichting leergeld

   

  Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar is ook behoorlijk kostbaar.

  Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten meedoen. Stichting Leergeld springt bij om dat te voorkomen.

  Vergoeding MBO-studenten

   

  Voor minderjarige studenten (jonger dan 18 jaar) die aan een M.B.O. school studeren en opgroeien in een gezin met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau, kan er bij de school een verzoek ingediend worden voor een bijdrage in de schoolkosten.

  Nationaal Fonds Kinderhulp

   

  Het Nationaal Fonds Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen in armoede op het gebied van ontwikkeling, ontspanning, basale zaken en bijzondere zaken.

  De Sinterklaasbank

   

  Bij veel gezinnen in Nederland wordt er wegens financiële nood geen Sinterklaasfeest gevierd.

  De Sinterklaasbank maak het mogelijk dat kinderen hun eigen cadeautje kunnen uitkiezen, een "wenscadeautje" dus.

  Stichting Jarige Job 

   

  De stichting maakt het mogelijk om een pakket aan te vragen voor de verjaardag van uw kind.

  Stichting Sôkkertante

  In de regio groot Venlo leven nog steeds veel mensen onder de armoedegrens.

  Geld om b.v. speelgoed te kunnen kopen voor hun kinderen is er niet. Daarom heeft een aantal venlose moeders het initiatief genomen om te starten met het inzamelen van gebruikt speelgoed dat het predikaat 'als nieuw' mag hebben. Hierdoor krijgen kinderen die zelden of nooit nieuw speelgoed krijgen, toch de kans om geregeld speelgoed uit te komen zoeken.

  Stichting Babyspullen

  Stichting Babyspullen verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken wij via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.

  Kijk op de site van de Stichting hoe u een pakket aanvraagt.

  Reductie- en kwijtscheldingsregeling Onderwijsgemeenschap Venlo eo
   
  De onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie campussen: Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege.

  Bij uitzondering kunt u gebruik maken van een reductie- en kwijtscheldingsregeling. 
  Dit kan alleen onder strikte voorwaarden. 
  Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u minimaal één van onderstaande documenten te overleggen aan de financiële administratie van de onderwijsgemeenschap:
   

  • een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u een bijstandsuitkering ontvangt of,

  • een document waaruit blijkt dat u een schuldsaneringsregeling volgens WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) getroffen heeft.

   
  Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u contact op te nemen met de centrale  financiële administratie van de onderwijsgemeenschap (Tel. 077-3590540). 
  De financiële administratie beoordeelt elke situatie afzonderlijk en neemt een besluit over de toepassing van deze regeling.
  Op reeds voldane schoolrekeningen wordt geen reductie of kwijtschelding verleend.
   

  Voedselbank Venlo

  Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht. De Voedselbank wil groeiende armoede bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die financieel niet rond kunnen komen. Daarnaast wil de Voedselbank door het inzamelen en uitdelen van overtollig voedsel verspilling tegengaan. 
  Voedselbank Venlo deelt wekelijks een gratis voedselpakket uit aan ongeveer 320 huishoudens als aanvulling op hun krappe budget. Voedselbank Venlo heeft uitdeelpunten in Blerick,Tegelen en Venlo.

  Kledingbank Venlo

   

  De kledingbank is een onderdeel van de Stichting Algemene Hulpdienst Venlo met als doel het gratis verstrekken van goede (her)bruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.

  De kledingbank werkt met doorverwijzing en een telefonische afspraak. Klik hier voor informatie over de verwijzing en werkwijze van de Kledingbank.

  De Vakantiebank

  Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een week onbezorgde vakantie aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.

  Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest. Uw motivatie om in aanmerking te komen voor een vakantie, is voor de Stichting een belangrijk criteria.

  Steungezin Venlo

   

  Steungezin Venlo is er voor alleenstaanden, koppels en gezinnen die in armoede leven en een wens hebben of financiële hulp nodig hebben bij het betalen van een rekening. Het is gratis en anoniem. Via de website www.steungezin.nl maakt u zelf een profiel aan en daarna een wens. Hulp nodig? Bel, app of mail Marjolein op 06-48402594 of via venlo@steungezin.nl .

  Ook kunt u op afspraak op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve schoolvakanties) langskomen. Het adres is Begijnengang 17 in Venlo.

  Victorfonds

  Het Victorfonds is actief in Tegelen, Steyl en Belfeld. Het fonds biedt zonder veel omwegen hulp aan mensen  die om verschillende redenen in materiële  of emotionele nood verkeren. Achtergrond of geloof  van de hulpvrager spelen geen enkele rol. Om voor hulp in aanmerking te komen, moet men kunnen aantonen dat men zelf  de middelen niet heeft en niet in aanmerking komt voor subsidieregelingen via school, gemeente of overheid.

  Heutzfonds

  De stichting stelt zich ten doel haar inkomsten naar het inzicht van het bestuur te besteden aan geldelijke steun, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect ter verhoging van de levensvreugde in de ruimste zin des woords van behoeftige zieken en van gebrekkigen in de gemeente Venlo. Daarnaast kan de stichting geldelijke steun verlenen aan maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten binnen de gemeente Venlo.

   
   
   
  Vakantiebank.png