© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Mantelzorger geworden

  Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Het is belangrijk om de zorg te delen, zodat u de zorg goed kunt combineren met uw andere bezigheden. Deze vervangende zorg of respijtzorg heeft als doel om de zorg voor een ander vol te houden op een wijze die past in uw leven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

  Steun uit uw omgeving

   

  Mensen in uw omgeving willen en kunnen vaak meer voor uw betekenen dan u denkt. Maar het begint wel met het zichtbaar en bespreekbaar maken. Komt u niet meer aan andere dingen toe of heeft u het gevoel dat u in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw sociale netwerk zijn die u kunnen helpen. Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. U zult het zelf moeten vragen. Denk hierbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.

  Respijtzorg

  Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid de zorgtaak even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat u even vrijaf van de zorg heeft. Respijtzorg is een verzamelterm voor voorzieningen die de zorgtaak van de mantelzorger tijdelijk of regelmatig overnemen en de zorgvrager de garantie geven dat hij kan rekenen op de nodige zorg. Respijtzorg is er in diverse vormen. Neem contact op met een mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg van Proteion. Zij kunnen u informatie en advies geven.

  Ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorger zelf

   

  Steunpunt Mantelzorg


  Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers en professionals terecht voor informatie, advies en begeleiding over mantelzorg. Er wordt gekeken naar de individuele situatie van elke mantelzorger. De begeleiding wordt hierop aangesloten.

   

  Collectieve activiteiten voor de mantelzorger

   

  Het Steunpunt organiseert verschillende activiteiten waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen. Denk hierbij aan: mantelzorgsalons (dit zijn themabijeenkomsten), Cursus Mantelzorg in Balans, dialoogbijeenkomsten, e.d.

   

  Informatie en nieuws over mantelzorg

   

  Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief en één keer per jaar het infobulletin met daarin een overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden vanuit het steunpunt. Ook zijn er op onze site verschillende informatiekaarten beschikbaar rondom mantelzorg en werk, respijtzorg, etc.

  Wilt u contact opnemen met de mantelzorgondersteuning in uw wijk, kijk dan hier voor de  contactgegevens.

  Op de volgende pagina's staan tips, adviezen en verwijzingen waardoor u uw rol als mantelzorger goed kunt uitvoeren.

  Zorg en ondersteuning

  Praktische ondersteuning in en om het huis

  Daginvulling

  Mantelzorgwaardering

  Als men mantelzorger is en de zorgvrager woont in de gemeente Venlo, dan komt men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Mantelzorgwaardering. Lees voor de voorwaarden en het aanvragen van de site van Proteion.