© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Overlijden

  Het laatste waar u aan denkt bij een overlijden is het regelen van allerlei praktische zaken. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij een aantal op een rij gezet.

  Verklaring van overlijden

  Als iemand overleden is moet dat altijd officieel vastgesteld worden door een huisarts. Die geeft vervolgens een verklaring van overlijden af.

  Donorcodicil

  Of er sprake is van een donorcodicil kan de huisarts checken in het donorregister.

  Uitvaartverzekering

  In veel gevallen heeft de overledene ooit een uitvaart-, levens- of overlijdensverzekering afgesloten. Daar treft u informatie aan, onder andere of u zelf een uitvaartverzorger kunt kiezen.

  Betreft het een oude polis, dan vindt u hier een overzicht van oude verzekeraars en door welke nieuwe verzekeraars ze zijn overgenomen.

  Hebt u geen contactadres van deze verzekeraar, dan kunt u dit hier raadplegen.

  Inschakelen van een uitvaartverzorger

  Heeft u vrije keuze van een uitvaartverzorger, dan kunt u zelf een uitvaartverzorger naar keuze inschakelen. Dit kunt u checken in de polisvoorwaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

  Aangifte van overlijden

  Het overlijden moet u melden bij de gemeente waar dit overlijden heeft plaats gevonden. Meestal geeft de uitvaartverzorger bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. 

  Contact opnemen met de notaris

  Voor het verdelen en afwikkelen van de nalatenschap is een notaris de aangewezen persoon. 

  Deze kan u helpen met :

  • Nagaan of er een testament of codicil is

  • Uitzoeken of er erfgenamen zijn

  • Contact opnemen met de erfgenamen

  • Opmaken van de verklaring van erfrecht of de verklaring van executele

  • Een overzicht maken van bezittingen en schulden

  U kunt zelf bij het Centraal Testamentenregister nagaan of er een testament is opgemaakt en bij welke notaris.

  Is er geen testament dan gaat de erfenis na het overlijden naar de echtgenoot of de geregistreerde partner.

  Belastingen

  Een overlijden heeft fiscale gevolgen voor de overledene, eventuele partner en eventuele erfgenamen. Lees hier meer over op de site van de belastingdienst

  Toeslagen

  Als de overledene een toeslag ontving van de belastingdienst of toeslagpartner is, dan heeft dit gevolg voor de toeslagen. Of u iets moet doorgeven en of dit gevolgen heeft voor deze toeslagen, leest u op de site van de belastingdienst

  Denk hierbij aan:

  • Zorgtoeslag

  • Huurtoeslag

  • Kinderopvangtoeslag

  • Kindgebonden budget

   Opzegdienst 

  Via opzegdienst kunt u het overlijden in één keer melden bij alle instanties, zoals bijv. banken, verzekeraars, energiebedrijven, telecom, kranten, etc. Deze dienst zorgt er vervolgens voor dat automatische incasso's worden stopgezet en restituties van reeds betaalde abonnementsgelden worden aangevraagd. Ook kan een wijziging tenaamstelling i.v.m. overlijden worden doorgegeven.

   

  Ontvangt u reclamepost ten name van de overledene dan kunt u via Postfilter.nl de contactgegevens van overledenen registreren in het Nationaal Overledenenregister. De gegevens worden dan tien jaar lang gebruikt om ongevraagde reclamepost tegen te houden.

  Nabestaandenuitkering

  Anw nabestaandenuitkering

  Mogelijk hebt u recht op een Anw nabestaandenuitkering. Voor het recht op Anw gelden voorwaarden. 

  U krijgt automatisch een aanvraagformulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u Anw kunt aanvragen. 

  Raadpleeg voor de voorwaarden en het aanvragen de site van SVB.

  Eenmalige overlijdensuitkering werkgever

  Is uw partner overleden, dan stopt het loon van uw partner vanaf de dag van overlijden. De werkgever van uw partner is verplicht een overlijdensuitkering uit te betalen. Dit is een maandsalaris inclusief het opgebouwde vakantiegeld. De werkgever hoeft het bedrag niet op de rekening van de overledene te storten. U kunt zelf een rekening naar keuze opgeven.

  Heeft u vragen over de overlijdensuitkering? Neem contact op met de werkgever van uw partner.

  Nabestaandenpensioen

  Mogelijk bestaat er recht op een nabestaandenpensioen van de pensioenuitvoerder waar de overledene verzekerd was. Neem hiervoor contact op met de pensioenuitvoerder.

   

  Wezenpensioen

  Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is het wezenpensioen. De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering als het kind 18 of 21 wordt. Soms loopt het wezenpensioen door tot het kind klaar is met een studie.  

  Raadpleeg voor de voorwaarden en het aanvragen de site van SVB.

  Verzekeringen aanpassen of opzeggen

  Als uw partner overleden is kan dit gevolgen hebben voor de verzekering(en) van uw partner. En voor uw eigen verzekering(en). Een overlijden wordt niet automatisch doorgegeven aan een verzekeraar. U kunt een verzekering laten aanpassen aan de nieuwe situatie, of anders opzeggen. Neem daarvoor contact op met de verzekeraar(s).

   

  Wmo-voorziening inleveren of overnemen

  Kreeg de overleden thuis hulp en is dit betaald uit de Wmo? Geef dan het overlijden door aan de zorgaanbieder. Gehuurde hulpmiddelen betaald uit de Wmo, zoals een rolstoel, moet u weer inleveren bij de verhuurder.

  Bankzaken regelen

  Meld het overlijden aan de bank, bijvoorbeeld telefonisch, via internet of bij de balie van de bank.

  Een bankrekening wordt meestal geblokkeerd. Net als bankpassen en creditcards. Als u als erfgenaam bent, mag u het saldo van de rekening opeisen bij de bank. Het kan zijn dat de bank u om een verklaring van erfrecht vraagt. 

  Had u een gezamenlijke rekening mede overledene? Dan houdt u meestal toegang tot deze rekening.

  AOW-pensioen

  Het overlijden wordt door de gemeente aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) doorgegeven. Dit hoeft u niet zelf te doen.

  Bij overlijden ontvangt de partner van SVB een overlijdensuitkering. Ook wordt het nog openstaande vakantiegeld overgemaakt op rekening van de overledene.

  Had de overledene een partner die ook AOW heeft? Dan krijgt de partner vanaf de maand van het overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden.

  Kwijtschelding lening of hypotheek

  Indien er persoonlijke leningen zijn afgesloten of aankopen zijn gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden kan worden kwijtgescholden.

  Persoonlijk budgetadvies Nibud

  Het overlijden van de partner heeft gevolgen voor de hoogte van de inkomsten. Is het inkomen gedaald en wil men weten wat dit betekent voor de vaste uitgaven? Dan is het handig om gebruik te maken van de het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud.

  Slapende tegoeden

  Bent u erfgenaam of executeur belast met de afhandeling van een erfenis, en heeft u geen goed beeld van de bankrekeningen die een overledene aanhield bij één of meerdere banken? Dan kunt u een navraagverzoek indienen bij de site Slapende tegoeden.