© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Scheiden

  Na het besluit om te gaan scheiden zult u een aantal belangrijke stappen moeten nemen:

  • Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar/mediator nodig. Een bemiddelaar en een advocaat-mediator zijn gericht op de scheiding goed en zonder frustraties te laten verlopen. Bij het inschakelen van een advocaat, komen partners tegenover elkaar te staan. De procedure duurt dan vaak langer, kost meer geld en verloopt soms met een hoop getouwtrek.

  • Probeer zoveel mogelijk zelf afspraken te maken. Dit bespaart tijd en geld. Denk aan:

   • Wie gaat er voor de kinderen zorgen;

   • De hoogte van de alimentatie;

   • Verdeling van bezittingen en schulden;

   • Omgangsregeling.

  • Lukt het niet om samen tot afspraken te komen over de hoogte van de alimentatie? Dan zal een rechter uiteindelijk de hoogte van de partner- en kinderalimentatie bepalen. Hiervoor hanteert een rechter verschillende criteria. Zo wordt er bij het vaststellen van de kinderalimentatie niet alleen naar de inkomens en de draagkracht gekeken. Ook het kindgebonden budget en de omgangsregeling spelen een rol. Bij partneralimentatie speelt de verdiencapaciteit van de ontvanger ook een rol in het vaststellen van het bedrag. Een uitgebreide alimentatieberekening kunt u eventueel laten maken door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

  • Wanneer uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO kan de alimentatie voor u innen. Wel gelden voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken.

  • Hebt u een echtscheidingsbemiddelaar of mediator ingeroepen dan zal deze veelal de hoogte van de alimentatie bepalen op       basis van de tremanormen. Wilt u zelf een berekening maken van de hoogte van de alimentatie, dan kunt u gebruik maken van de links kinderalimentatie of partneralimentatie.

  • Is er een koopwoning? Bepaal of en wie de koopwoning aanhoudt. Neem contact op met de hypotheeknemer om de situatie door te nemen.

  • Neem het verzekeringspakket door en bepaal eventueel met uw verzekeraar wat voor aanpassingen gedaan moeten worden. 

  • Scheiden heeft gevolgen voor het opgebouwd en nog op te bouwen pensioen. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds of uw verzekeraar.

  • Voor het tijdig zoeken van woonruimte moet uw zich inschrijven als woningzoekende. Mogelijkheden zijn Antares, Woonwenz en Thuis in Limburg. Er zijn echter ook nog andere (commerciële) aanbieders van huurwoningen.

  • Komt u door de scheiding plotseling op straat te staan, heeft u geen inkomen, problemen thuis en vervolgens geen dak meer boven het hoofd? Dat kan iedereen overkomen. Meestal komt u er zelf wel weer uit, maar soms ook even niet. Dan heeft u anderen nodig. Moveoo kan u hier bij helpen.

  • Heeft u door de scheiding geen inkomen vraag dan een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

  • Heeft u een uitkering van UWV of gemeente, een AOW van SVB of een pensioen? Geef deze wijziging dan ook tijdig aan hun door. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw uitkering of pensioen.