© 2017 by Jos Vintcent

  Proudly created with wix.com

  Voorkomen van schulden

  Schulden kunnen ontstaan doordat uw inkomen is gedaald. Hierdoor kunnen uw lasten te hoog zijn geworden in relatie met uw inkomen. Ook kan het zijn dat uw vaste lasten gestegen zijn, waardoor de verhouding tussen uw uitgavenpatroon en inkomen is scheefgegroeid.

  Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en uw budget aan te passen.

   

   

  Persoonlijk Budgetadvies Nibud

  Wilt u een onafhankelijke blik op uw inkomsten en uitgaven? Of wilt u weten hoeveel u kunt sparen of bezuinigen? Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar uw geld blijft en hoe u het doet in vergelijking met anderen. U ontvangt tips die helpen goede eigen geldkeuzes te maken.

  Hebt u hulp nodig bij het inzicht krijgen in uw financiële situatie. Of wilt u uw administratie op orde brengen en houden? Dan zijn er een aantal organisaties die u daarbij kunnen helpen.

  Humanitas Thuisadministratie

  Humanitas helpt u uw financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als u door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt u weer op weg!

  Liftjeleven

  Liftjeleven is een actieprogramma voor praktische verbeteringen in het dagelijks leven.
  Deelnemers werken aan thema’s die voor hen zelf belangrijk zijn. Een van de thema's is wat men anders wil op financieel gebied. Alle deelnemers – inclusief de begeleiders – leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven elkaar feedback en tips bij het realiseren van concrete doelen. Een groep bestaat uit ongeveer acht personen die elke week bij elkaar komen met een speciaal getrainde begeleider. Omdat mensen snel resultaat zien, blijft het leuk om mee te doen.

  De aanpak is ook geschikt voor laag geletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal.

  Werkgroep 'Schuldhulpverlening' van Bindkracht Venlo

  De werkgroep schuldhulpverlening richt zich op mensen in schulden of die dreigen in schulden te komen. De partners in deze Werkgroep proberen met elkaar door uitwisseling van onderlinge expertise mensen die bij hen aankloppen om hulp bij schulden op de best mogelijke manier te hulp te staan.

  In deze Werkgroep werken o.a. de gemeente Venlo, MetGGZ (samenvoeging van Mensana en GGZ), Wel.Kom, Schuldhulpmaatje Venlo, Mee, Humanitas, Stuurgroep Bindkracht, Jongerenkerk Venlo.

  De onderlinge uitwisseling en de kennis van elkaars bestaan en naar elkaar doorverwijzen zien wij als een meerwaarde. Uit de eerste werkzaamheden van de Werkgroep zijn een sociale kaart op het gebied van ‘schuldhulpverlening’ en de ‘Inkomenskaart gemeente Venlo’ voortgekomen. Tevens hebben we de verschillende fondsen in beeld gebracht.

  Schuldhulpmaatje

   

  SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan u als u te maken heeft met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op uw zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En u mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij uw financiën.

  Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak

  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma

  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

  Is uw situatie complex of heeft u direct professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de Schuldhulpverlening van de gemeente Venlo.

  Schuldhulpverlening gemeente Venlo

  Heeft u schulden? Of dreigt u schulden te krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente Venlo. De Schuldhulpverlening gaat samen met u op zoek naar oplossingen.

  Tijdens een intakegesprek bij de gemeente of bij u thuis wordt gekeken naar uw situatie. Afhankelijk van deze situatie wordt samen met u bepaald welke oplossingen het beste passen. 

  Dit kan zijn het inschakelen van een organisatie die samen met u uw administratie op orde brengt.

  Ook kan het zijn dat geadviseerd wordt een budgetbeheerder in te schakelen. Samen met u wordt een budgetplan ondertekend.

  In ernstige situaties kunt u zelf, of kunnen anderen voor u Beschermingsbewind aanvragen